«FİSHMAGNET-2» ELEKTRONİK YEMİ MODİFİKASYONLARININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

"FishMagnet-2 STANDART" cihazı kontakları suya daldırıldığında otomatik olarak temas etmektedirler. Standart balıkçılık için kullanılır. Eksiklikleri – kontaklar temiz, erimiş suda, dağ ırmaklarında ve göllerinde iyi temas etmeyebilirler, ve cihaz çalışmaz veya anormal modunda çalışır.

 «Fishmagnet-2» EVRENSEL cihazının modifikasyonu, suyun içeriğinden bağımsız olarak herhangi suda balık tutma için öngörülmüştür.Cihazın bu modifikasyonunu temiz suda, çok miktardaki ermiş su ve yağmur sulu göletlerde, dağ nehirleri ve göllerinde balık tutmak için kullanmak daha verimli olur. «Fishmagnet-2» EVRENSEL normal balık tutma koşullarında da kullanılabilir. Cihaz kontakların zorunlu teması imkanına sahiptir ve bu da cihazın herhangi suda içeriğinden bağımsız olarak istikrarlı çalışmasının sağlar.

 «Fishmagnet-2» EVRESEL yeminin «Fishmagnet-2» STANDART yeminden farklılıkları:

1.  Kontakların zorunlu teması imkanına sahip olması ve bu da cihazın herhangi suda içeriğinden bağımsız olarak istikrarlı çalışmasının sağlanması.

2.   Cihazın geliştirilmiş elektrikli devresi.

3. Cihazın değiştirilmiş kapağı, cihazın kolay kullanım için vidalı döngü kullanımı.

4.    Cihazın kurulumu için kullanım malzemeler daha yüksek kaliteye sahiptir.

 «Fishmagnet-2» LÜKS cihazının modifikasyonu ses, ışık ve titreşim sinyallerinin yoğunluğunu değiştirme imkanına sahiptir. «Fishmagnet-2» LÜKS yüksek kapasiteli batarya ile donatılmıştır.

«Fishmagnet-2» LÜKS yeminin «Fishmagnet-2» EVRESEL yeminden farklılıkları:

1. Sete dahil olan kontakların teması için öngörülen 3 kablolu atlama sayesinde ses, ışık ve titreşim sinyallerinin yoğunluğunu değiştirme imkanı.

2. Standart setin içerisinde yüksek kapasiteli pil mevcuttur.

3. Cihazın geliştirilmiş elektrikli devresi.

 

«Fishmagnet-2» LÜKS MAKSİMUM modifikasyonu araç şarj cihazına sahiptir ve standart set için ilave ışık yemini içermektedir.

 «Fishmagnet-2» SÜPERSES cihazının modifikasyonu, «Fishmagnet-2» LÜKS yeminin 2 frekanslı seçeneğidir, ses, ışık ve titreşim sinyallerinin yoğunluğunu değiştirme imkanına sahiptir.  «Fishmagnet-2» SÜPERSES cihazı yüksek kapasiteli batarya ve standart set içerisinde evrensel şarj cihazı ile donatılmıştır.

Düşük ve yüksek frekanslı seslerin kullanılması balıklara ses etkisinin genişletilmesini ve çeşitli frekans aralığına tepki veren çeşitli balık türlerini çekmeyi sağlar.

«Fishmagnet-2» SÜPERSES yeminin diğer modifikasyonlardan ayıran özellikler:

1. 2 frekanslı ses sinyallerinin dağıtıcına sahip olması: düşük ve yüksek aralıklar.

2. Pakete dahil kontakların teması için 3 kablolu atlamaların sayesinde ses, ışık ve titreşim sinyallerinin yoğunluğunu değiştirme imkanı.

3. Standart takımlı yüksek kapasiteli batarya.

4. Cihazın geliştirilmiş elektrikli devresi.

«Fishmagnet-2» MODERN yemi modifikasyonu –şirketimizin kesinlikle yeni bir tasarımıdır. Bu modifikasyonda renk tayfı, balıkları yemlemek için ışık,ses ve titreşim sinyallerinin periyodik olarak tekrarlanması değiştirilmiştir. «Fishmagnet-2» MODERN yüksek kapasiteli bataryaya ve standart takımdaki evrensel şarj cihazına sahiptir.

«Fishmagnet-2» MODERN yeminin diğer modifikasyonlardan ayıran özellikler:

1. Renk tayfı, ışık sinyallerinin periyodik olarak tekrarlanması değiştirilmiştir.

2. Işık sinyallerinin parlaklığı arttırılmıştır.

3. Ses ve titreşim sinyallerinin periyodik olarak tekrarlanması değiştirilmiştir.

4. Pakete dahil kontakların teması için 3 kablolu atlamaların sayesinde ses, ışık ve titreşim sinyallerinin yoğunluğunu değiştirme imkanı.

5. Standart olarak yüksek kapasiteli batarya.

6. Cihazın geliştirilmiş elektrikli devresi.

«Fishmagnet-2» yeminin diğer modifikasyonlardan ayarın özellikler:

1. Renk tayfı, ışık sinyallerinin periyodik olarak tekrarlanması değiştirilmiştir.

2. Işık sinyallerinin parlaklığı arttırılmıştır.

3. Ses ve titreşim sinyallerinin periyodik olarak tekrarlanması değiştirilmiştir.

4. Pakete dahil olan kontakların teması için 3 kablolu atlamaların sayesinde ses, ışık ve titreşim sinyallerinin yoğunluğunu değiştirme imkanı.

5. Standart olarak yüksek kapasiteli batarya.

6. Cihazın geliştirilmiş elektrikli devresi.

7. 2 frekanslı ses sinyallerinin dağıtıcına sahip olması: düşük ve yüksek aralıklar.

Özel Ürünler