Teslimatı yapılan ürünlerin garanti süresi fabrikadan tedariki yapıldığı andan itibaren 1 aydır. Eğer belirtilen bu dönem içerisinde teslimatı yapılan cihazda bizim hatamızdan dolayı arıza meydana gelirse bu ürünün değiştirilmesi sorumluluğunu üzerimize alıyoruz.

 Bu dönem içerisinde tamirat masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır.

Cihazda aşağıdakilerin durumların herhangi biri oluşacak ise cihaz garanti kapmasında olmayacaktır:

  1. Kullanıcının uygun olmayan şekilde kullanılması veya davranması.
  2. Sorunlar şirketimizin hatası dışında oluşmuş ise.
  3. Şirketimiz tarafından yapılmayan cihazın yapısındaki değişiklikler ve tamiratlar.
  4. Spesifikasyonda belirtilen koşulları aşan koşullarda davranılması, muhafaza edilmesi ve kullanılması.
  5. Sarf malzemelerinin detayları ve malzemelerle ilgili arızalar.
  6. Şirketimizin hatası ile ilgili olmayan ve meydana gelen arızalar.

Bu garanti yalnızca teslim edilen ürün için geçerlidir. Biz, teslimatı yapılan ürünün çalışma sırasındaki arızadan dolayı oluşan herhangi direk veya dolaylı hasarlar için sorumluluk almayız. Firmamız tarafından üretilmeyen cihazların garanti süreleri ve garanti kapsamları bu belgenin hükümlerine bakılmaksızın, bu cihazların ilgili üreticileri tarafından belirlenir.

GERİ DÖNÜŞÜM

Dikkat! Yemin (ambalajın) üzerinde geri dönüşüm Kod işareti bulunmaktadır. Nesnenin yapıldığı malzemenin belirtilmesi ve geri dönüşüme veya ikinci kez kullanıma gönderilmeden önce ayıklama işleminin kolaylaştırılması için kullanılır.

Dikkat! Yemin gövdesinde (ambalajında) üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu işareti bulunmaktadır ve işaret  bu cihazın başka evsel atıklar ile birlikte atılmaması gerektiğini anlatmaktadır.

Bileşenleri: plastik boru, ısı büzüşmesi, radyo elementler, kablolar, ambalaj ambalajı, şarj cihazı – özel konteynerler içerisinde geri dönüştürülür.

Özel Ürünler