Vårt bolag bryr sig på partnerna och distributörer attration på alla världens länder. Det elektriskt agnet «FishMagnet-2» utarbetad och formgivat i Finland, Lachta. Produkten säljes i Tyskland, Litauen, Lettland, Estland, Rusland, Vitryssland, Kazakstan och alla länder från 2007.  

Produkts leveransförhållanden baserad på provat systemet av prisbildningen. Vi undsätter marketing och reklam hjälpen till våra partnerna i återförsäljareavtalet området.

Om arbetar ni direkt med tillverkaren, får ni inte bara möjligheten att köpa produkten på minimalt priset, men också konstant leverans av produkter.

För återförsäljareavtalet med bolaget «Fishmagnet» ansökan behöver ni att ringa tel. 358 44 9179374 eller skicka ansökanen till epost info@fishmagnet.org

Våra kontakter:
Fishmagnet Oy
Askonkatu 9 C, 15100 Lahti, Finland
Tel. +358 44 9179374    +358 44 0252251

info@fishmagnet.org

 

Utvalda produkter