Exploateringstid för tillfört produkterna är 12 månader från momentet av brukets leverans. Om avstår ni från produkten i den ovanstående tiden på grund av vårt fel, står vi för produktersättning ansvaret.  

Reparationkostnaderna ska gjörs av vårt bolag.

Det ska vara ingen apparatsgarantien om finns det ett av följande förhållanden: 

En fel användning eller exploatering av användare

Problemen som förekommer i skuld av andra bolaget eller användaren

Ändringar i konstruktionen och reparationen som fullgjort av andra bolagen eller användaren

Användningen, förvaringen eller exploateringen på förhållanden som överstiger exploateringförhållanden.

Avslag förband med förbrukningsdetaljer eller materialer.

Andra avslag som som förekommer i skuld av andra bolaget eller användaren

Denna garantien spriders bara för levererande produkten. Vi står inte för ansvaret för alla varianter av direkt eller indirekt avbräket som förekommer på grund av ett fel i  levererande produktens arbeten. Garantitiden och garantibeläggningen för produkterna som tillverkad av andra bolagen ska regleras enligt en motsvarande tillverkare, trots informationen av denna dokumentationen.

DEN ÅTERVINNINGEN

Lystring! Det finns Den Återvinning Teckenkod på agnets kroppen (päckningen). Man använder det för beteckningen av en material som tillverkad det av och för att lätta sortiering processen före återvinningbefordran eller den andra exploateringbefordran.

Lystring! Det finns korsat containertecken på agnets kroppen (päckningen), som informerar att man får inte att ta det bort med alla hushållsavfall.

Apparaten inkluderar de följande parterna: plastik röret, termkrympningen, radioelementer, ledningar, blistjer päckningen, laddaren, som återvinnas på speciella cointainer.

Utvalda produkter