Przynęta elektroniczna dla ryby «Fishmagnet-2» jest przeznaczona dla przynęty ryby z odległych części stawu od miejsca łowu w letnim i zimowym łowieniu ryb.

Przy pogrążeniu do wody sprzęt zaczyna pracować automatycznie. Rolę «włączania» w danym przypadku zajmuje woda, która, jak wiadomo, jest przewodnikiem prądu elektrycznego. W ten sposób sprzęt włącza się, jak tylko między kontaktami elektrycznymi na czerwonym pokrywie zamykającej okazuje się woda. Trzeba mieć na uwadze, że przewodnictwo wody jest znacznie niższe, niż metalu, dlatego sygnały generowane sprzętem w wodzie są znacznie słabsze, niż te, które promieniują przy zamykaniu kontaktów przedmiotem metalowym. Jednocześnie narządy ryb są znacznie bardziej czułe na sygnały generowane sprzętem niż narządy człowieka.

Wszystkie wiadome metody przyłowy ryby działają rozłącznie na jeden z naturalnych instynktów ryby. «Fishmagnet-2» przyciąga rybę, oddziałując jednocześnie na 3 z nich: wzrok, słuch, wrażliwość na wibrację.

Sygnał świetlny: miganie periodyczne jasnych diod LED bezpośrednio oddziałuje na wzrok ryb i będzie szczególnie efektywne w ciemną porę doby lub w przezroczystych rzekach, gdzie szum potoku wody może przygłuszać efekt wibracji i sygnału dźwiękowego.

Akustyczne działanie: dobrane w toku eksperymentów fale dźwiękowe niskiej częstości, wydawane przynętą, rozprzestrzeniają się w wodzie na odległość do 900 metrów (w morskiej słonej wodzie do 1100 metrów). Szczególnie są przydatne przy wykorzystaniu sprzętu w wodach mętnych lub całkowicie nieprzejrzystych.

Mechaniczne wibracje: sprzęt generuje wibrację, która, rozprzestrzeniając w środowisku wodnym, oddziałuje na «linię boczną» ryb.

W efekcie, ryba wszystkimi receptorami odczuwa skierowane na nią oddziaływanie «Fishmagnet-2», zbliża się do sprzętu z oddalonych części stawu i krąży w odległości 1 – 20 metrów wokoło przynęty.

REKOMENDACJE DLA ZASTOSOWANIA

1. «Fishmagnet-2» w określonym stopniu oddziałuje i przyciąga wszystkie rodzaje ryb, jednak maksymalne oddziaływanie okazuje na rybę dziką i większą.

2. Miejsce połowu, przy wykorzystaniu sprzętu «Fishmagnet-2» wybiera się drogą eksperymentowania.

Ogólne rekomendacje: połów ryb powinien być przeprowadzony w odległości 1 – 10 metrów od przynęty  dla «Fishmagnet-2» STANDARD, w odległości 3 – 15 metrów od przynęty dla «Fishmagnet-2» UNIWERSAL, «Fishmagnet-2» LUX, «Fishmagnet-2» LUX MAXIMUM, «Fishmagnet-2» MODERN, «Fishmagnet-2» MODERN PLUS, «Fishmagnet-2» SUPERDŹWIĘK (w przypadku stosowania wstawek dla zamykania sprzętu).

3. Głębokość pogrążenia «Fishmagnet-2» wybiera się drogą eksperymentowania.

Rekomendacje ogólne: głębokość pogrążenia sprzętu «Fishmagnet-2» powinna mniej więcej odpowiadać głębinie, na której wykonuje się połów ryby.

4. Zimowy połów ryb: sprzęt opusza się w sąsiednią dziurę (na odległość 2 – 5 metrów od dziury, w której dokonuje się połów ryby), jeśli nie ma możliwości opuszczać w sąsiednią dziurę – przyrząd opuszcza się w dziurę gdzie dokonuje się połów, ale na innej wysokości – na 2 – 5 metrów wyżej lub niżej od miejsca połowu.

5. Połów w szybkim prądzie: sprzęt korzystnie upuszczać do góry pod prąd wody od miejsca połowu.

Polecane