WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNICUJĄCE MODYFIKACJE PRZYNĘTY ELEKTRONICZNEJ «FISZ MAGNIT–2 »

Kontakty sprzętu «FiszMagnit-2» STANDARD są zamykane automatycznie przy włożeniu do wody. Stosowane są przy standardowych warunkach połowu ryb.   Słabości – kontakty mogą źle zamykać się w wodzie czystej, w stopieniach, w rzekach górskich i jeziorach. Sprzęt nie pracuje lub pracuje w trybie nieprawidłowym.

Modyfikacja sprzętu «FiszMagnit-2» UNIWERSAL

jest przeznaczona dla połowu ryb w różnej wodzie, niezależnie od jej składu. Dana modyfikacja sprzętu jest celowa dla zastosowania w połowie ryb w czystej wodzie, przy dużej ilości stopieniach i wodzie deszczowej w stawie, przy połowie ryb w rzekach górskich i jeziorach. «FiszMagnit-2» UNIWERSAL może być wykorzystany także w zwykłych warunkach połowu ryb. Sprzęt ma możliwość przymusowego zamykania kontaktów, co pozwala zabezpieczyć stabilną pracę sprzętu w różnej wodzie, niezależnie od jej zestawu.

Rozróżnienia przynęty «FiszMagnit-2» UNIWERSAL od «FiszMagnit-2» STANDARD:                

1. Możliwość przymusowego zamykania kontaktów sprzętu, co pozwala zabezpieczyć stabilną pracę sprzętu w różnej wodzie, niezależnie od jej zestawu.

2.  Udoskonalony schemat elektryczny sprzętu.

3.  Zmieniona nakrywka sprzętu, wykorzystanie śrub – pętli dla wygody wykorzystania sprzętu.

4.  Materiały wykorzystane do zbiórki sprzętu bardziej wysokiej jakości.

Modyfikacja sprzętu «FiszMagnit-2» LUX ma możliwość zmiany intensywności sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych.  «FiszMagnit-2» LUX kompletuje się z akumulatorem o podwyższonej pojemności.

Rozróżnienia przynęty «FiszMagnit-2» LUX od «FiszMagnit-2» UNIWERSAL

1. Możliwość zmiany intensywności sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych za pomocą trzech wstawek dla zamykania kontaktów, wchodzących w komplet.

2. Akumulator podwyższonej pojemności w standardowym komplecie.

3. Udoskonalony schemat elektryczny sprzętu.

Modyfikacja sprzętu «FiszMagnit-2» LUX MAXIMUM ma akumulator samochodowy i dodatkową przynętę świetlną w standardowym komplecie.

Modyfikacja sprzętu «FiszMagnit-2» SUPERDŹWIĘK, dwuczęstościowy wariant przynęty «FiszMagnit-2» LUX z możliwością zmiany intensywności sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych. «FiszMagnit-2» SUPERDŹWIĘK kompletuje się akumulatorem o podwyższonej pojemności oraz akumulatorem uniwersalnym w standardowym komplecie. Wykorzystanie dźwięków niskiej i wysokiej częstości pozwala rozszerzać oddziaływanie dźwiękowe na ryby i przyciągać ryby różnych gatunków, reagujących na dźwięki różnych zakresów częstotliwości.

Właściwości różnicujące przynętę «FiszMagnit-2» SUPERDŹWIĘK od innych modyfikacji:

1. Obecność promienników sygnałów dźwiękowych dwóch zakresów częstotliwości: wysokiego i niskiego.

2. Możliwość zmiany intensywności sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych za pomocą trzech wstawek dla zamykania kontaktów, wchodzących w komplet.

3. Akumulator podwyższonej pojemności w standardowym komplecie.

4. Udoskonalony schemat elektryczny sprzętu.

Modyfikacja «FiszMagnit-2» MODERN – zupełnie nowe innowacyjne rozpracowanie naszej firmy. W danej modyfikacji zmienione spektrum kolorów, okresowość (periodyczność) sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych dla przyciągania ryb. «FiszMagnit-2» MODERN kompletuje się akumulatorem podwyższonej pojemności oraz akumulatorem uniwersalnym w standardowym komplecie.

Właściwości różnicujące przynętę «FiszMagnit-2» MODERN od innych modyfikacji:

1. Zmienione spektrum kolorów, okresowość (periodyczność) sygnałów świetlnych.

2.  Zwiększona jaskrawość sygnałów świetlnych.

3. Zmieniona okresowość sygnałów dźwiękowych i wibracyjnych.

4. Możliwość zmiany intensywności sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych za pomocą trzech wstawek dla zamykania kontaktów, wchodzących w komplet.

5. Akumulator podwyższonej pojemności w standardowym komplecie.

6. Udoskonalony schemat elektryczny sprzętu.

Właściwości różnicujące przynętę «FiszMagnit-2» MODERN PLUS od innych modyfikacji:

1. Zmienione spektrum kolorów, okresowość (periodyczność) sygnałów świetlnych.

2.  Zwiększona jaskrawość sygnałów świetlnych.

3. Zmieniona okresowość sygnałów dźwiękowych i wibracyjnych.

4. Możliwość zmiany intensywności sygnałów dźwiękowych, świetlnych i wibracyjnych za pomocą trzech wstawek dla zamykania kontaktów, wchodzących w komplet.

5. Akumulator podwyższonej pojemności w standardowym komplecie.

6. Udoskonalony schemat elektryczny sprzętu.

7. Obecność promienników sygnałów dźwiękowych dwóch zakresów częstotliwości: wysokiego i niskiego.

Polecane