Okres gwarancyjny dla produktów dostarczonych wynosi 12 miesięcy od momentu dostawy z fabryki produkcji. Jeśli w ukazanym okresie wystąpi odmowa dostarczonego produktu wskutek naszej pomyłki, my bierzemy na siebie odpowiedzialność za zamianę danego produktu.

            Koszty remontu w danym okresie będą pokryte naszą firmą.

            Gwarancja nie będzie rozprzestrzeniona na sprzęt, jeżeli wystąpi jeden z następujących warunków:

1. Nieprawidłowe korzystanie lub eksploatacja użytkownikiem.

2.   Problemy wystąpiły nie z winy producenta.

3.  Zmiany, wniesione w konstrukcję oraz remont, wykonane nie naszą firmą.

4. Użytkowanie, przechowanie lub eksploatacja                 w warunkach przewyższających warunki specyfikacji.

5. Odmowy związane z częściami i materiałami eksploatacyjnymi.

6. Inne odmowy które nastąpiły nie z winy formy.

 

Dana gwarancja rozszerza się tylko na produkt dostarczony. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za różne otwarte lub pośrednie szkody naniesione zakłóceniami  w pracy dostarczonego produktu. Okres gwarancyjny oraz pokrycie gwarancją sprzętów, wykonanych nie naszą firmą, są omówione odpowiednimi producentami tych sprzętów, niezależnie od postanowień niniejszego dokumentu.

Polecane