Laite aktivoituu automaattisesti veteen upotettaessa.  Kytkimenä toimii vesi, joka johtaa hyvin sähköä. Laite aktivoituu kun vesi pääsee kosketuksiin houkuttimen päissä olevien vastusten kanssa. On kuitenkin huomioitava, että veden sähkönjohtavuus on paljon matalampi kuin metallin sähkönjohtavuus. Tämän seurauksena ovat laitteen vedessä synnyttämät signaalit paljon heikompia kuin signaalit joita laite lähettää, kun vastukset aktivoidaan mukana olevilla metallisilla lisäosilla. Kalan aistit ovat kuitenkin herkempiä houkuttimen lähettämille signaaleille kuin ihmisen aistit.

 Kaikki tunnetut kalan houkuttelumenetelmät vaikuttavat kalan luonnollisiin aisteihin. FishMagnet-2 houkuttelee kalaa vaikuttaen samanaikaisesti kolmeen aistiin: Näköön, kuuloon ja tärinäherkkyyteen.

Valo: kirkkaan valon vilkkuminen vaikuttaa suoraan kalojen näköaistiin. Se on erityisen tehokas pimeässä tai kirkkaassa jokivedessä, jossa virran melu voi vaimentaa tärinän ja äänen vaikutusta.

Akustinen vaikutus: Syötin lähettämät - testaamalla valitut matalataajuiset ääniaallot - ulottuvat vedessä jopa 900 metrin päähän (suolaisessa merivedessä 1100 metrin päähän). Tämä vaikutus on erityisen tehokas kun näkyvyys vedessä on huono (esim. sameassa vedessä).

Värinä: Laitteen värinä etenee vedessä vaikuttaen kalan aistiin.

FishMagnet-2 iskee kalojen kaikkiin aisteihin ja houkuttelee kaloja vesistön kaukaisista osista kiertelemään houkuttimen lähettyville; 1-20 metrin säteelle.

Käyttösuositukset

1. FishMagnet-2 houkuttelee kaikkia kalalajeja. Suurin vaikutus laitteella on kuitenkin petokaloihin ja muihin suurikokoisiin kalalajeihin.

2. Fishmagnet-2 laitteen kalastusalue valitaan kokeilemalla

3. Suositus: Kalastuspaikka valitaan 1-10 metrin säteellä laitteesta, kun kyseessä on FishMagnet-2 Standard. 3-15 metrin säteellä, kun kyseessä on FishMagnet-2 Universal, FishMagnet-2 Luxus, FishMagnet-2 Modern tai FishMagnet-2 Superääni (lisäosia käytettäessä).

4. FishMagnet-2 -laitteen paras upotussyvyys valitaan kokeilemalla

5. Suositus: FishMagnet-2 -laitteen upotussyvyydeksi valitaan suunnilleen sama kuin kalastussyvyys.

6. Kalastus talvella: laite upotetaan lähellä sijaitsevaan avantoon tai reikään (2-5 metrin päähän avannosta tai reiästä, mistä kalaa pyydetään). Jos laitetta ei ole mahdollista upottaa muuhun avantoon tai reikään, voidaan laite upottaa samaan avantoon tai reikään, mutta eri syvyyteen. 2-5 metriä kalastussyvyyden ala- tai yläpuolelle.

7. Kalastus virtaavassa joessa. Suositellaan laitteen sijoittamista kalastuspaikasta ylävirtaan.

Suositellut