Valmistajan myöntämä takuuaika on 12 kuukautta toimituksesta.

Valmistaja korvaa kaikki takuuajan korjauskustannukset.

Takuu ei koske vikaa, joka on aiheutunut:

1. Laitteen virheellisestä käytöstä

2. Vian syynä ei ole valmistaja

3. Laitteen korjaus tai rakenteen muutokset eivät liity valmistajan toimintaan

4. Laitteen käyttö ja säilytys eivät ole ohjeen mukaisia

5. Laitteen kuluvista osista tai materiaaleista

6. Muut viat, joiden syynä ei ole valmistajan toiminta

Takuu liittyy vain toimitettuun tuotteeseen. Valmistaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat toimitetun tuotteen toiminnan aiheuttamista häiriöstä. Muiden yhtiöiden valmistamien tuotteiden takuuajan sekä takuun mukaiset korvaukset, määräävät tuotteiden valmistajat tästä ohjekirjasta riippumatta.

Hävitysohje

Huomio! Laitteeseen on merkitty kierrätyskoodi, merkitsemään valmistusmateriaalia. Merkintä auttaa lajittelussa ennen jätteiden lähettämistä kierrätykseen.

Huomio! Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Komponentit: Muoviputki, kutistekääre, johdot, läpipainopakkaus, laturi – kierrätetään erillisten ohjeiden mukaan.

Suositellut